12-wekelijkse cursus

De cursus is er op gericht om de aandacht te trainen en meer inzicht in de werking van de geest te verkrijgen. Een belangrijk onderdeel van de cursus is de meditatie. Door te mediteren leren we de geest zich te focussen. In de Zen traditie wordt dit vergeleken met het temmen van de os. Je brengt je eigen os discipline bij zodat hij beter luistert. De Joriki cursus wordt in groepsverband gegeven. Je leert van jezelf, maar je leert ook veel van de medecursisten. Elke week is er een ander onderwerp en is er een andere vorm van training. Elke week is er ook een oefening voor thuis. Het oefenen kan gewoon plaatsvinden in je dagelijkse leven en vraagt wel enige aandacht, maar weinig extra tijd. Behalve voor de meditatie daar wordt wel voor geadviseerd om daar dagelijks 30 à 40 minuten tijd voor vrij te maken.Wanneer?

Nieuwe introductiecursussen: meer informatie volgt zodra duidelijk is wanneer groepstrainingen hervat kunnen worden

Doorgaande groep (met meditatie ervaring): start wanneer mogelijk

Op dit moment is het alleen mogelijk om individueel een proefles of de cursus te volgen. Zodra de lockdown voorbij is, zullen de groepscursussen hervat worden. De cursus wordt meerdere keren per week gegeven, waarbij je je vaste groep hebt. Kun je een keer niet op je vaste dag, dan kun je de les die week inhalen bij een andere groep. De groepsgrootte voor de cursus is maximaal 8 personen.Kosten?

€108 voor de gehele cursus.

Joriki: when the mind has been unified by concentration

Joriki

Contact

Social media

Joriki voordelen