12-wekelijkse cursus

De cursus is er op gericht om de aandacht te trainen en meer inzicht in de werking van de geest te verkrijgen. Een belangrijk onderdeel van de cursus is de meditatie. Door te mediteren leren we de geest zich te focussen. In de Zen traditie wordt dit vergeleken met het temmen van de os. Je brengt je eigen os discipline bij zodat hij beter luistert. De Joriki cursus wordt in groepsverband gegeven. Je leert van jezelf, maar je leert ook veel van de medecursisten. Elke week is er een ander onderwerp en is er een andere vorm van training. Elke week is er ook een oefening voor thuis. Het oefenen kan gewoon plaatsvinden in je dagelijkse leven en vraagt wel enige aandacht, maar weinig extra tijd. Behalve voor de meditatie daar wordt wel voor geadviseerd om daar dagelijks 30 à 40 minuten tijd voor vrij te maken.Wanneer?

Nieuwe introductiecursussen in januari: Woensdag 10.00 uur, woensdag 20.00 uur en vrijdag 10.00 uur.

Doorgaande groep 12 weken: Dinsdag 20.00 uur en donderdag 20.00 uur. (Meditatie ervaring vereist)

Vanaf 18 januari (week 3) starten de proeflessen. Vanaf 25 januari ( week 4) start de 12-weekse meditatiecursus. De cursus is op woensdagavond 20.00 uur en op woensdag- en vrijdagochtend om 10.00 uur. Kun je een keer niet op je vaste dag, dan kun je de les die week inhalen bij een andere groep. In de voorjaarsvakantie (15 – 21 februari) is er geen les. De groepsgrootte is maximaal 8 personen.Kosten?

€108 voor particulieren, zakelijk €154.

*Tarief is van toepassing op de gehele cursus.

Joriki: when the mind has been unified by concentration

Joriki

Contact

Social media

Joriki voordelen