12-wekelijkse cursus

De meditatie lessen zijn er op gericht om de aandacht te trainen en meer inzicht in de werking van de geest te verkrijgen. Een belangrijk onderdeel van de training is de zitmeditatie. Door te mediteren leren we de geest zich te focussen. In de Zen traditie wordt dit vergeleken met het temmen van de os. Je brengt je eigen os discipline bij zodat hij beter luistert. De Joriki cursus wordt in groepsverband gegeven. Je leert van jezelf, maar je leert ook veel van de medecursisten. Elke week is er een ander onderwerp en is er een andere vorm van training. Elke week is er ook een oefening voor thuis. Het oefenen kan gewoon plaatsvinden in je dagelijkse leven en vraagt wel enige aandacht, maar weinig extra tijd. Behalve voor de meditatie daar wordt wel voor geadviseerd om daar dagelijks 30 à 40 minuten tijd voor vrij te maken.Wanneer?

Introductiecursus meditatie donderdag 20.00 uur (instroom mogelijk)

Doorgaande groep (met meditatie ervaring) dinsdag 20.00 uur (wachtlijst)

De groepsgrootte voor de cursus is maximaal 8 personen. Een proefles kun je altijd aanvragen via martijn@joriki.nl

Kosten?

€108 voor de 12-weekse meditatie cursus.

Joriki: when the mind has been unified by concentration

Joriki

Contact

Social media

Joriki voordelen